Numeriranje

Kliknite na slike ispod i pogledajte naše radove.

img img img

Numeriranje, numeracija ili enumeracija je postupak koji se najčešće primjenjuje kod inventarskih pločica, da se kategorizira inventar nekog poduzeća, dućana ili sličnog (također se koristi kod proizvodnje da se označe serijski brojevi proizvoda i u sličnim procesima). Alternativu predstavljaju naljepnice s brojevima, no one su nepouzdane i lako ih je krivotvoriti, zato numeracija inventarskih pločica i općenito numeriranje inventara na aluminijske pločice predstavlja najpouzdaniji izbor.

Numeriranje se vrši rotirajućom glavom od 6 znamenki (maksimalni broj je dakle 999,999) što praktički zadovoljava sve zahtjeve. Numeriranje se može vršiti na gotovo svim materijalima, no najčešća je primjena na aluminijskim pločicama (koje se onda apliciraju na objekt kojeg treba kategorizirati). Dubina otiska može se točno odrediti te je tako napravljena oznaka trajna i jako teška za krivotvoriti.

Ako niste potpuno sigurni, pogledajte primjere u galeriji iznad, te nas slobodno kontaktirajte, stojimo Vam na usluzi.